NEUROLOGIA

w Centrum Medycznym Vinea

Neurologia jest bardzo istotną dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Dziedzina ta jest powiązana z psychiatrią. Neurologia skupia się przede wszystkim na schorzeniach, których podłożem są procesy niszczące układ nerwowy człowieka.

Istnieje wiele różnych objawów chorób neurologicznych, jeżeli mają charakter powtarzalny warto zwrócić uwagę na:

– mrowienie kończyn i zaburzenia czucia,

– nawracającą sztywność i kurcze mięśni,

– mimowolne ruchy w różnej formie (tiki, nadmiar ruchów),

– osłabienie siły mięśniowej,

– niedowłady,

– nagłe pogorszenie wzroku.

– chroniczne bóle i zawroty głowy,

– bóle obejmujące różne części ciała,

– problemy z koordynacją ruchową,

– zaburzenia równowagi,

– kłopoty z zasypianiem,

– omdlenia i utrata przytomności,

– szybkie pogarszanie się pamięci, problemy z koncentracją.

 

Neurolog bada podłoże powstałych chorób neurologicznych, stawia diagnozę i zleca odpowiednie leczenie. Zajmuje się leczeniem takich schorzeń, jak m.in.:

– rwa kulszowa,
– zwyrodnienie kręgosłupa,
– padaczka,
– choroba Parkinsona,
– choroba Alzheimera,
– pląsawica Huntingtona,
– udary mózgu oraz stan po udarze,
– guzy mózgu,
– migreny oraz pozostałe bóle głowy

Cennik usług neurologicznych

Konsultacja neurologiczna 150 zł

Kontakt
510 570 011

ul. Jana Chryzostoma Paska 3, 05-660 Warka