praca

Centrum medyczne Vinea zatrudni lekarzy specjalistów

(m.in. ginekologów, radiologów – USG, dermatologów, kardiologów, ortopedów, stomatologów oraz innych specjalistów)

Oferujemy:

 • dobrą organizację pracy (rejestracja, personel medyczny, kadra zarządzająca)
 • nowoczesny sprzęt
 • komfortowe warunki pracy
 • współpracę z Grupą LUX MED oraz Laboratoriami DIAGNOSTYKA

Zapraszamy do naszego zespołu.

Centrum medyczne Vinea sp. z o. o. sp. k.
ul. J. Ch. Paska 3
05-660 Warka

Tel: 888 023 314
kontakt@cmvinea.pl

Klauzula informacyjna – REKRUTACJA

*klauzula informacyjna do umieszczenia w ogłoszeniach o pracę

 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Vinea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą na ul. Jana Chryzostoma Paska 3, 05-660 Warka
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@mbrk.pl
 3. Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO -obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.
 4. Odbiorcami danych osobowych pracowników są podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Medycznego Vinea sp. z o.o. sp. k., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:

prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy lub innych ustaw szczegółowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez kandydata pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Kontakt
510 570 011

ul. Jana Chryzostoma Paska 3, 05-660 WarkaFacebook-f


polityka prywatności